Fako ve Göz İçi Lens Seçimi

Yakın zamanda yazmış olduğum Fako operasyonu ile ilgili yazılar üzerine, çeşitli e-posta iletileri aldım. Kimileri doktor, hastane seçimimizi sorarken; kimileri de Göz İçi Lens seçiminde nelere dikkat etiğimizi ve ücretlendirmeleri hakkında bilgi talep ediyorlardı.

Konuyla ilgili İnternet üzerinde tatmin edici Türkçe içerikli kaynak bulmaktaki sıkıntının farkında olduğumdan, zihindeki olası soru işaretlerine yanıt olabileceğini umduğum,
ilgili yazılara ilave birkaç detay daha aktarmak istiyorum.

Göz doktoruna gidilip, Katarakt tanısı konulduktan sonra; Fako operasyonuyla kataraktın giderileceği ve yerleştirilecek Göz İçi Lensiyle de yeni, temiz bir görüş sağlanacağı bilgisini almıştık.

O noktadan sonra, konuyla ilgili gerek internetten veya yayınlardan, gerekse hastane doktor araştırmalarından; nedir, nasıl olacak, sonuçlardaki başarı seviyeleri gibi bilgiler topladık. Değerlendirme, karar sürecinden sonra da
gözlük kullanımına gerek bırakmayan Multifokal Lens tercih ederek, Fako operasyonunu yaptırdık. Geçen zaman zarfında gözlüksüz ve sorunsuz bir görme sağlanmış olduğunu söyleyebilirim.

Hastane seçimi, Göz Doktoru seçimi, Lens ve marka seçimi niçin önemli?

Hastane seçiminizde, piyasadaki farklı hastanelere danışıp bilgi istemekten çekinmeyiniz. Her hastanenin kullandıkları Göz İçi Lens markası ve buna göre ücret politikası farklı olabiliyor. Sigortalı olup olmamanız da bu fiyat farklarındaki etkenlerden biri. Lens tür ve markalarına yazının ilerleyen kısmında değineceğim.

Doktor seçiminde ise; operasyonu yapacak doktorun, (Multifokal Göz İçi Lens ve kullanılan tekniğin yeni olması yüzünden) konuya hakim olması önemli. Katarakt Uzmanı. Hatta Fako Uzmanı, ısrarla tercih ediniz. Eğer siz de bizim gibi Multifokal Lens'e karar verirseniz, daha önceden bu lensi hastalarına takmış ve olumlu sonuç almış bir doktor tercihi, içinizi daha da rahatlatacaktır.

Multifokal Lenslerin iki yıl gibi bir FDA onay geçmişi olduğundan, Monofokal Lens operasyonları ülkemizde daha çok yapılıyor. Bu yüzden de Multifokal Lens deneyimi her doktorun çok fazla olmayabiliyor. Uygulamada teknik benzer olsa da bir kısım farklar bulunuyor ki, bu da konunun uzmanını tercih etmeniz noktasına önem kazandırıyor.

Konuyla ilgili az da olsa bilgilenmiş olarak doktorunuza gitmeniz; onun size aktaracağı detaylar karşısında soru sorabilmenizi, muhakeme yapabilmenizi kolaylaştıracaktır.

Aklınızdaki soruları doktorunuza yöneltmekten çekinmeyiniz. İçinizin rahat edeceği noktaya (hasta hakları ve doktorun etik yaklaşımı, istediğiniz kadar süreyi size tanıyacaktır) kadar doktorunuzla konu üzerinde konuşunuz. Ne kadar bilinçli davranabilirseniz, o kadar yararınıza hareket edebilmiş olacaksınız. Sonrasında düşünmek için kendinize zaman tanıyın. Acele bir karar vermeyin. Aklınızda soru işareti kalmadıysa; sonuçlar ve risklerin farkındaysanız ve doktorunuzla aranızda gerekli 'güven bağını' da kurduğunuza inanıyorsanız, operasyona karar verebilirsiniz.

Göz İçi Mercekleri
Yakın zamana kadar göz içi lensleri Monofokal dediğimiz, sabit odaklı lenslerdi. Bunlarla yalnız sabit bir mesafeden net görülebilirdi. Örneğin, uzak net iken yakın için ayrıca gözlük gerekirdi.

Mikroskop ve teleskoplarda kullanılan teknolojik buluşların yardımı ile Alcon laboratuarları ACRYSOF ReSTOR lenslerini geliştirdi. Bu Multifokal Lenslerle uygun hastalar ister Katarakt için ister Refraktif amaçlı (gözlük takmamak için) ameliyat olmuş olsunlar, hem uzak hem yakını artık gözlüksüz görebilmektedirler.

Dünyada
Multifokal Lenslerin geçmişi çok eski olmadığından, ülkemizde de daha çok Monofokal Lens kullanımına gidildiği görülmektedir. FDA onayı, Monofokal Lenslerde iki yıl civarı bir maziyi gösteriyor. Bunun yanında Devlet Sigortası kapsamında bu operasyonu yaptıracaksanız, ülkemizde Sağlık Bakanlığı, Monofokal Lensleri tercih ediyor, dolayısıyla Multifokal Lenslerin ücretini karşılamıyor.

Bu şartları göz önünde bulundurup,
Monofokal Lens ve yakın için gözlük kullanmayı tercih ettiğinizde; ilerleyen yıllarda Multifokal Lens taktırma şansınız kalmıyor. Takılmış olan Monofokal Lensin ayakları göz içine yapıştığından, çıkarıldığında zedelenmeye ve körlüğe yol açıyor. Bu noktada bir defa kara verip, tüm yaşamınızda bu kararla yaşamak durumundasınız.

Monofokal Lens takıp, uzak görüş sağladıktan sonra, yakın için gözlük kullanmaya devam etmektense; hiç gözlük kullanmaya ihtiyaç bırakmayan, gelişen teknolojinin nimetlerinden yararlanıp, Multifokal Lens tercih etmek daha yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Biz, tercihimizi bu noktada yaptığımızdan,
yazıyı Multifokal Lensler üzerine sürdüreceğim.
Presbiyopi ve Refraktif Lens Değişimi
Presbiyopi; yaşın ilerlemesine bağlı olarak lensin esnekliğini yitirmesi ve bunun sonucunda yakın görmenin bozulmasıdır.(*1)
Refraktif Lens Değişimi;
Şeffaf lens değişimi; Multifokal Lensler Son yılların belki de en önemli gelişmesi sayılabilir. Zaten 75 yaş üstü toplumun yarıdan fazlası katarakt ameliyatına ihtiyaç duyacaktır. Kişi yakın gözlük takmak istemiyorsa hele bir de zaten uzak için ayrıca ihtiyacı varsa aynen katarakt ameliyatını yapıp uzak yakın sıfırlayan mercek göz içine konabilir ve bir daha gözlüğe ihtiyaç duyulmaz.
Refraktif Cerrahi; Her türlü kırılma kusurunu yok etmeye veya azaltmaya yönelik her türlü cerrahiye refraktif cerrahi denir.(*2)
Monofokal Lenslerle ilgili daha çok marka ve model olmasına rağmen, Multifokal Lensler ile ilgili sadece birkaç marka seçeneği mevcut; ALCON RESTOR, AMO REZOOM, AMO TECHNIS, ACRILISA.
Refraktif çok odaklı Göz İçi Lensleri; çok sayıda farklı odak uzunlukları sağlayan radial konsantrik simetrik zonlardan oluşur. Lensin ön ya da arka yüzey kurvatürü değiştirildiğinde, ışık her bir zonda farklı olarak kırılır. Zonlar sferik ya da asferik olabilir. Sferik zonlar, her bir zon içinde tek bir odak uzunluğuna sahiptirler, böylece çok odaklılık zondan zona geçerek oluşturulur. Oysa asferik zonlar her bir zon içinde çok sayıda odak uzunluklarına sahiptirler, bu da çok odaklılığın lens yüzeyine eşit olarak dağılmasını sağlar.
Difraktif çok odaklı lenslerde ise; lensin primer eğimi üzerindeki küçük basamaklar ışığı birincil odaktan (uzak) ikincil odağa (yakın) doğru difraksiyona uğratırlar. Her bir difraksiyon basamağının genişliği lens merkezinden perifere doğru gittikçe azalır, böylece difraksiyon açısı perifere doğru giderek artar. Halkaların büyüklük ve paterni değiştirilerek, ışık enerjisinin göreceli dağılımı ve odak noktası lokalizasyonu özelleştirilebilir.

Refraktif Çok Odaklı (Multifokal) Göz İçi Lensleri:
Bu gruptaki en önemli
Göz İçi Lens’i ReZoom (AMO, Santa Ana, CA.) lensidir. ReZoom AMO firmasınca önceki Array lensleri üzerine geliştirilmiş çoklu zon bir Göz İçi Lens’idir. Array lensi çok odaklı lensler içinde FDA onayı alan ilk lenstir. ReZoom multifokal Göz İçi Lensleri, zonal asferik refraktif bir lenstir, gelen ışık tüm fokal plana yöneltilir ve tüm mesafeler için görme sağlar. İçiçe geçmiş 5 konsantrik halkadan oluşan konsantrik zonlar vardır. Merkezde uzak doninant 1. zon 2.1 mm (parlak ışık), çevresinde 2. yakın dominant zon 2.1-3.4 mm (orta-düşük ışık), 3. zon uzak dominant 3.4- 3.9 mm (orta-düşük ışık), 4. zon yakın dominant 3.9-4.6 mm (düşük ışık), ve 5. zon uzak domianant zon 4.6-4.7 mm (düşük ışık) olarak sıralanırlar. Array lensine göre uzak dominant 3. zon %80 daha büyük, yakın dominant 4. zon ise %55 daha küçüktür. Ayrıca yakın dominant olan 2. zon da %5 daha büyük hale getirilmiştir. Bu değişikliklerle daha iyi uzak görme, mezopik koşullarda daha az halo ve glare ve fotopik koşullarda daha iyi okuma sağlama hedeflenmiştir. Gelen ışık tüm fokal plana yöneltilir ve tüm mesafeler için görme sağlanır. ReZoom uzak dominat bir lenstir ve çok iyi uzak görüş sağlar. Yakın için ilavesi +3.5 D gücünde olup, kornea düzeyinde +2.6 D’ye karşılık gelirr. ReZoom açısından bakıldığında bu lensin pupilla çapından anlamlı derecede etkilendiği görülür. Bu Göz İçi Lens’i uzak dominant bir lens olarak küçük pupilla şartlarında %83 uzak, %10 ara görme sağlar, yakın için yetersiz bir ışık geçişi olduğu kesindir. Mezopik durumlarda (5 mm’lik pupil) ReZoom daha fazla yakın (%30) ve ara mesafe gücüne (%10) ve daha az uzak güce sahiptir (%60). Bu da daha fazla halo ve glare’e gece şartlarında yol açar.

Refraktif-Difraktif Çok Odaklı (Multifokal)
Göz İçi Lensleri:
Bu grupta FDA onayı olan
Göz İçi Lens’i Acrysof ReStor’dur. (Alcon, FortWorth, TX). ReStor multifokal Göz İçi Lens, refraktif ve difraktif kombine bir lenstir. Lensin bikonveks optiği 6.0 mm çaplıdır. Ön yüzey merkezinde apodize difraktif yapı 3.6 mm çaplı bir alanda yer alır ve 4.0 D’lik bir ilave sağlar. Bu gözlük planına +3.2 D’lik bir ilaveye karşılık gelir. Difraktif basamaklar giderek yüksekliği azalan 12 konsantrik halkadan oluşur, yükseklikleri 1.3 μm’den başlayıp, 0.2 μm’ye azalır. Difraktif kısımdaki apodizasyon teknolojisi odaklanmamış ışınların yarattığı halo etkisini en aza indirger ve kontrast duyarlılığı arttırır. Daha çevredeki periferal bölge monofokal olup, pupil dilate olduğunda uzak görmeye yarar. Lensin 2 alt modeli vardır, tek parçalı olan model (SA60D3) optiği gibi yine aynı akrilat/metakrilat materyalden haptiklere sahip olup, tüm çap 13.0 mm’dir. Üç parçalı modelde (MA60D3) çap yine 13.0 mm olup, haptikler polimetilmetakrilattan yapılmışlardır. ReStor’un kombine refraktif /difraktif optiği, iyi uzak, kuvvetli bir yakın görme sağlar (Yakın ilave güç; gözlük seviyesinde +3,2 D) Ancak bu yakın görme bazı hastalar için çok kuvvetli olabilmektedir. Gelen ışığın hiçbir kısmının ara zonda odaklanmaması nedeniyle ara görme oldukça zayıflamakta, bilgisayar kullanımı gibi ara mesafedeki görsel işlevleri aza indirgemektedir. Bu durum lensin Pazar öncesi FDA raporunda da görülmektedir.

ReStor lensindeki apodizasyon teknolojisi difraktif basamakların geçişlerinin yumuşatılarak halo türü olumsuz etkilerin azaltılması anlamına gelmektedir. MA60D3 (üç parçalı) modelle yapılan Avrupa çok merkezli çalışmada, 127 hastaya iki taraflı yapılan uygulama sonrası, uzak için %88 hastada, yakın için %84 hastada gözlükten bağımsızlık sağlandığı bildirilmiştir. %85 hastada 20/25 ve J2 düzeltmesiz görme elde edilmiştir. Geceleri orta dereceli halo %25 hastada izlenirken, şiddetli glare %8.5, şiddetli halo %4.2 oranında rapor edilmişlerdir. Bu tür fotik sorunları olan hastalarda dilue pilokarpin (%0.125) veya brimonidine tartarat (%0.15) kullanımının sorunları büyük oranda çözdüğü bilinmektedir. Ayrıca her türlü halo-glare sorununun zamanla azaldığı da bilinen bir başka unsurdur. Acrysof Restor ile ülkemizde yapılan uygulamalarda da literatürle uyumlu benzer sonuçlar alınmıştır.


Acrysof® Restor® Lensleri Hakkında Temel Bilgiler:
• Işığı ufak prizmalar yolu ile farklı odaklar yönlendiren bu teknoloji standart monofokal lenslere göre çok farklı ve yüksek bir teknoloji kullanmaktadır
• ReStor 20 milyona yakın takılmış hidrofobik akrilikten yapılmış Acrysof lens platformu üzerine sadece teknoljik artıyı eklemekle oluşturulmuştur,yani kanıtlanmış bir materyeldir.
• Teleskoplarda kullanılan teknoloji sayesinde kamaşma,ışık halkalar,ışık dağılması gibi problemler asgariye inmiştir.
• Ara mesafe görmesi (bilgisayar,piyano gibi) için çok hafif bir gözlük gerekebilir.
Uygun Adaylar :
• Her türlü gözlüğü,kontakt lensi atmaya çok motive hastalar
• Sağlıklı gözleri olanlar
• Her 2 gözüne ameliyat yapılacaklar
• Ameliyat sonrası uzak ve yakın gözlüğe bağlı olmak istemeyen katarakt veya refraktif lens değişimi isteyen hastalar
Kimler Uygun Değil:
• Çok detaylı yakın görme ihtiyacı olan kimseler(dişçi,mikroskop kullanan cerrahlar,müchever sanatçıları gibi)
• Gözlük değişimlerinde daha önceleri adptasyon zorluğu çekmiş kimseler
• 1 dioptriden fazla astigmatı olanlar
• Rahatsızlık tarif edenlerle,uzun yol şöförlüğü yapanlar
Komplikasyonlar ve sıkıntılar
-Katarakt ameliyat komplikasyonları
-Multi/bifokal lenslere has sıkıntılar
-Işık kaynaklarının etrafında halkalar
-Kamaşma-parıldama
-Az Işıkta Okuma Zorluğu

Asferik Difraktif Çok Odaklı (Multifokal)
Göz İçi Lensleri:
Bu gruba dair tek örnek Technis Multifocal (ZM001 ve ZM900=ZM9000) lensidir. Silikon optik materyalli (UV absorbl, polisiloksan) bu lensin en büyük özelliği modifiye prolate ön yüzeyinin bulunuşu ve arka yüzeyinde de 32 konsantrik halka ile difraktif bir yüzeyin yer alışıdır[43]. Bikonveks, 6.0 mm optik, ZM900; 12.0 mm, ZM001; 13.0 mm tüm çaplı 3 parçalı, (haptik materyali: poliviniliden florid=PVDF) yakın için +4.0 D ilave gösteren bu lensin, A sabiti 119.0 ve kırma indeksi 1,46’dır. CapC tarzı poliviniliden florid maddesinden yapılmış haptikleri vardır.

Refraktif, Difraktif, Asferik Bifokal
Göz İçi Lensleri:
Bu grupta yeni bir lens difraktif, refraktif iki odaklı Göz İçi Lens Acri.LISA (Acri.Tech, Berlin, Ger.)‘dır.
%25 su içerikli, hidrofobik akrilik, UV korumalı bifokal lenslerdir. Işık dağılımı %65 uzak, %35 yakın için sağlanmıştır. Ön yüzeydeki difraktif optiğinde yumuşak geçiş sağlanması nedeniyle halo, glare türü optik sorunlar aza indirgenmiştir. Optimize asferik optiği ile de pozitif korneal sferik aberasyonu dengeleme ve daha kaliteli görme sağlarlar. Lensin 4 alt modeli mevcuttur. Acri.Smart 366 D, LISA modeli 6.0 mm optik çaplı, 11.0 mm tüm çaplı monoblok yapıda, plate haptikli olup, MICS kesisinden implantasyona imkan tanır. Acri. LISA 356 D modeli 6.0 mm optik çaplı, 11.5 mm tüm çaplı monoblok yapıda, 526 D modeli 6.5 mm optik çaplı, 12.0 mm tüm çaplı üç parçalı, 536 D modeli; 6.0 mm çaplı, 12.5 mm tüm çaplı, 3 parçalıdır. Lenslerin yakın odak için +3.75 D ilave güçleri vardır. Lenslerin psödoakomodasyon aralığı 5.5 D olarak ölçülmüştür ve ara mesafe için iyi görüş sağladıkları rapor edilmiştir. Şubat 2006’da CE onayı alınmıştır. Alio bu lenslerle ReZoom lenslerinden daha iyi görsel kalite elde ettiklerini, daha iyi sferik ve higher order aberasyon sonucu aldıklarını bildirmiştir.

(Refraktif: Her türlü kırılma kusurunu yok etmeye veya azaltmaya yönelik her türlü cerrahiye refraktif cerrahi denir.
Difraktif: Işığın 2 odağa kırıldığı bir optik dizayn. Böylece hem yakın hem uzak net görülür.
Asferik: Asferikbir unsuru içeren lens asferik lens olarak adlandırılır. Asferik lens ne bir kürenin, ne de bir dairesel silindirin yüzeyine ait bir parçadır. Asferik lenslerin daha karmaşık yüzey yapısı basit bir lense kıyasla sferik aberasyonu ortadan kaldırır ve diğer optik aberasyonları azaltır. Tek bir asferik lens karmaşık çok lensli sistemin yerini alabilir ve sonuç olarak alet çok lensli bir modelden daha küçük ve daha hafif olabilir.
Bifokal: Multifokal; çift odaklı, hem uzağı hem de yakını görebilme...)


Göz İçi Lenslerin karşılaştırılması:

(Presbiyopi düzeltilmesinde yaygın kullanılan Göz İçi Lenslerinin genel özellikleri.)


(FDA onaylı üç lensin birlikte değerlendirilmesi.)

3 temel lens arası kıyaslama yapıldığında şu özetleme yapılabilir;
- ReZoom uzak görme yönünden ReStor’dan daha iyi ve yakın görme için de Crystalensten daha iyidir. Hastalar bazen gece görüş problemine sahip olabilirler. - ReStor (Alcon) , iyi bir uzak, kuvvetli yakın görme sağlar. Ancak bu yakın görme bazı hastalar için çok kuvvetli olabilir. Gelen ışığın hiçbir kısmı ara zonda odaklanmaz. Ara görme oldukça zayıftır, bu da bilgisayar kullanımı gibi ara mesafedeki görsel işlevleri aza indirger.
- Crystalens bir akomodasyon yapan
Göz İçi Lens olarak, harika uzak görüş (Kontrast duyarlılık kaybı yok), iyi ara mesafe sağlar ancak yakın görme diğer 2 multifokale göre zayıftır (+1.25 D ilave). Tipik sonuç yakın görme için J3 veya 20/40 olmaktadır. Yakın görmedeki ciddi problem nedeniyle CrystaLens’in daha da geliştirilmesi gereği ortaya çıkmaktadır.

ReZoom ve ReStor arasında lenslerin farklılıklarını özetle şu şekilde görebiliriz;
- ReStor lens en iyi yakın okumayı 2 mm pupille sağlamaktadır, buna karşın 5 mm pupilde de en kötü sonucu vermektedir.
- ReZoom ise 2 mm pupillada daha iyi uzak görme sağlamakta, fakat potansiyel olarak daha fazla glare ve haloyu (mezopik şartlarda) oluşturmaktadır.
- Rezoom’un ReStor’a göre üstünlük sağladığı nokta uzak ve yakına ilaveten ara mesafe için de ayrı bir odak sağlamasıdır. Ara mesafe bilgisayarla çalışma, yemek yapma, alışveriş yapma gibi günlük aktivitelerde kritik öneme sahiptir.
- ReStor bir multifokal-bifokal Göz İçi Lensi olup, ara görme için özel bir odağı yoktur. Bu nedenle hafifçe hipermetropik bir uzak uç amaçlayarak aşırı ilave (+3.2 D) yakın noktadan çıkarılıp, defoküs eğrisi sola çekilerek daha rahat okuma mesafesi sağlanabilir.
Yani ara mesafede görmeyi arttırabilmenin yolu uzakta bir miktar hipermetropik planlama yapmaktır. (Kısaca uzak görmeden bir miktar ödün vermeyi gerektirir).
- ReZoom tüm pupil çaplarında daha iyi kontrast duyarlılığı sağlar. ReStor’un difraktif optiği pupil 2 mm iken geçen ışığın %84’ünü, 3 mm iken %86’sını kullanır. Yani ReStor, fotopik şartlarda (araba kullanma, golf oynama) ışık geçişinde sınırlılık olması dolayısıyla bir miktar görme kaybına yol açar.
- ReZoom’un da küçük pupilladan etkilendiği doğrudur. Bu durumda oldukça uzak dominanttır (%83), ama fonksiyonel ara mesafe görmesi vardır (%10) fakat yakın görme yoktur. Mezopik durumda ise (5 mm.lik pupil), iki lensde farklı durumlar ortaya çıkar.
- ReStor oldukça uzak dominanttır (%84), minimal yakın görme vardır (%10).
- ReZoom’da ise daha fazla yakın (%30) ve ara (%10) güç vardır ve daha az uzak güç (%60) oluşur. Bu da daha fazla glare ve haloya ReZoom’un yol açması demektir.
- Ayrıca ReStorla mezopik şartlarda daha kötü yakın görme (Restoranda menü okuma gibi) oluşacaktır.

Her iki lensin de çeşitli durumlarda artı ve eksilerinin olması “mix and match” (karıştır ve uyumla) uygulamasını akla getirmiştir.
Mix and Match: Hastanın foküs derinliğini arttırmak ve/veya görsel fonksiyonlarını geliştirmek amacıyla, her bir gözünde birbirini tamamlayan farklı optik sistemlerin kullanılmasıdır. En yaygın örneği KL ve
Göz İçi Lens’leriyle yapılan monovizyondur. Bu hasta tarafından bir seviyeye kadar nöroadaptasyonu gerektirir. Nöro-adaptasyon klinik olarak bimodal olup;
1- Erken adaptasyon cevabı
2- Uzun süreli adaptasyon cevabı olarak gelişir.

Mix and Match olarak en az 11 seçenek vardır.
Akaishi ve Fabri’nin 2006 Dünya oftalmoloji kongresinde (Sao Paulo, Brezilya) sundukları mix and match serilerine bakıldığında, 4 grubun karşılaştırıldığı görülmektedir.

Çok Odaklı Göz İçi Lens Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar;
1. Özenli hasta seçimi
2. Ameliyat öncesi hastaların iyi bilgilendirilmesi, gerçekçi olmayan beklentilere kapılmalarının önlenmesi
3. Biyometrinin çok iyi yapılması gereklidir. IOLMaster veya immersiyonla A-mod teknikleri kullanılarak emetropi ya da +0.25-+0.50 hipermetropi planlanarak (özellikle ReStor için) dioptri hesabı yapılmalıdır. Bu şekilde defoküs eğrisi sola kaydırılarak yakın görme noktasının göze çok yakın oluşması ve halo olasılığı en aza indirgenmiş olur.
4. Ameliyat mükemmel gerçekleştirilmeli, Kapsüloreksis 5.0 veya 5.5 mm. çapında, düzgün, santralize, yuvarlak olmalı, lens optiğini eşit şekilde kaplamalı, insizyon olabildiğince az astigmatizmaya yol açacak şekilde ve uygun akstan yapılmalı, hatta mevcut astigmatizmayı azaltacak şekilde yapılmalıdır. 1.0 D’den fazla preoperatif astigmatizmalı hastalarda kombine “Limbal gevşetici insizyonlarla” astigmatizma düzeltilmelidir.
5. Ameliyat sırasında infüzyon-aspirasyon aşaması titizlikle yapılmalıdır. Bu sadece arka kapsül kesafetinin önlenmesi açısından değil aynı zamanda lensin uzun süre ön kapsüle yapışmasını önleyerek, 3 ay süreyle kolaylıkla lens değişimine imkân tanır.
6. Emetropi önemlidir, çok odaklı
Göz İçi Lens’leri tek odaklı Göz İçi Lens’lerine göre çok daha defoküs ve astigmatizmaya duyarlıdırlar. Herhangi bir rezidüel kırma kusuru refraktif lazer cerrahisi kullanılarak düzeltilmek zorunda kalınabilir.

SONUÇ
Günümüzün ilerleyen katarakt cerrahisi, özellikle çok küçük kesilerden katarakt ameliyatlarının yapılabilmesine izin verir, varsa astigmatizmanın giderilmesi için kombine astigmatik cerrahiye (LRI, AK gibi) imkân tanır hale gelmiştir. Özellikle biyometri alanında ortaya çıkan gelişmeler de çok daha keskin postoperatif öngörünürlüğü sağlamıştır. Bunun sonucunda katarakt hastalarının presbiyopik problemlerinin de ortadan kaldırılması için göz cerrahları cesaret kazanmışlar ve
Göz İçi Lens’leri yardımıyla bu sorunu giderme için çaba gösterir olmuşlardır. Hatta bu cerrahi, katarakt olmayan hastaların şeffaf lenslerine de uygulanır hale gelmiştir (Refraktif lens değişimi). Dolayısıyla katarakt cerrahisinin giderek presbiyopi düzeltme anlamında bir refraktif cerrahiye dönüştüğünü gözlemek güç değildir. Ancak bu gözlemi yaparken, kullanılan materyaller açısından hala sorun ve eksikliklerin olduğunu, bunların da giderilerek daha gelişmiş Göz İçi Lens’lerine ulaşma gereğini vurgulamayı, özellikle hastalarımızı bu konularda bilgilendirmeyi unutmamalıyız.(*3)
Mevcut Multifokal Lenslerin (ALCON RESTOR, AMO REZOOM, AMO TECHNIS, ACRILISA) özelliklerini okuduğunuzda görebileceğiniz gibi; birinin iyi yönü, diğerinin eksiği olabiliyor.

Yakın zamana kadar RESTOR, REZOOM arasında daha çok tercih yapılırken, REZOOM'daki karşılaşılan dezavantajlar; RESTOR kullanımına rağbeti arttırmıştı. RESTOR kullanımı fazla olmakla beraber, günümüzde artık ACRILISA'nın kullandığı yeni teknoloji ve gözlemlenmiş sonuçları; hasta memnuniyetinin de yüksek olduğunu göstermektedir.

İ
htiyacına uygun seçimi yapabilmeniz için, bu bilgileri doktorunuzla iyice değerlendirmeniz, fakat sonuçta gelişmekte olan bir alan olduğunu, riskler olduğunu ve %100 başarı vaat edilemediğini de unutmamanız gerekiyor.

(Yazıda kullanılan görsel imajlar, üzerlerine tıklandığında daha büyük ebatta görüntülenebilirler.)

Teknik bilgilerde;
(*1): Vikipedi, Presbiyopi,
(*2): Refraktif Cerrahi
,
(*3): glokomkatarakt.dergisi.org'taki Katarakt Cerrahisinden Refraktif Göz İçi Lensi Cerrahisine Geçiş
yazılarından alıntı yapılmıştır.

İlgili Yazılar:
Aktaracak Bir 'Fako' Hikâyeniz Var Mı?.
Fako Hikâyemiz.

3 yorum:

 1. katarakt ameliyatı oldum.. sonra yak lazer yapıldı.. sonrada takılan mercekte uv filtresi olmadıgı ve bundan dolayı kötü gördügüm söylendi.. şimdi yak lazer oldugum için mercek degiştirilemez diyorlar.. böyle görerekte yaşanmıyor ki.. bir öneriniz varsa sevinirim
  cengizd06@hotmail.com posta adresim

  YanıtlaSil
 2. cengiz bey. ilginiz için teşekkür ederim. yazımda, fako deneyimimizi ve o sayede öğrendiklerimizi paylaşmıştım. bu konuda uzman değilim ama bildiğim kadarıyla, farklı lens markaları var ve bazılarında böyle sorunlar çıkabiliyor. o yüzden operasyon öncesi, doğru doktor ve lens markasını seçebilmek çok önemli.

  takılan lens, retinada yırtık hasar yaratacağı ve körlüğe sebep olabileceği için değiştirilemiyor, sorunlar lazerle biraz düzeltilmeye çalışılıyor ama genelde bu durumdaki hastalar ışık duyarlılığı, kontrast problemiyle yaşıyorlar, gözlük kullanarak rahatsızlıklarını hafifletmeye çalışıyorlar, diye biliyorum.

  bizim operasyon 3 yıl önce oldu. katarakt alınıp çift odaklı lens takıldı ve hiçbir sorun yaşamadık...

  sizin durumunuzda, en iyi yönlendirmeyi yine doktorunuz yapacaktır. doktorunuzun yaklaşımı sizi tatmin etmiyorsa, mutlaka başka bir doktorla daha görüşün lütfen.

  gözünüzü korumak için sokağa çıkarken mutlaka koruyucu özelliği yüksek güneş gözlüğü kullanın, bulutlu havalarda bile. retinayı korumak için bu çok önemli. ışık yoğunluğu farklı alanlara geçerken, ortam ışığına alışması için gözünüze zaman tanıyın, hızlı hareket etmeyin. teknoloji ilerliyor, şimdi olmasa bile ileride durumunuzu daha da iyileştirmek için mutlaka yeni uygulamalar geliştirilecektir.

  geçmiş olsun. esenlikler dilerim...

  YanıtlaSil
 3. Selamlar, 5 ay önce katarak sebebiyle ameliyat oldum. Presbiopi problemimde olduğundan multifocal lens takacaklarını söylediler. Ameliyat sonrası çok iyi görürken 20 gün önce özellikle sağ gözümün görüşü çok bozuldu.Çeşitli tetkiklerden sonra bir doktor lenslerimin multifocal lens olmaması üzerinde durdu. Lensler verilen kartta AMO markasını taşıyor ve model olarak NXG1 olarak gözüküyor. Bu model için lütfen bana bilgi verin. Şaşırmış durumdayım. Teşekkürler... cigdemden@hotmail.com adresimden bana ulaşabilirsiniz

  YanıtlaSil

Merhaba! Flynxs | Lynist weblog yorum bırakma alanındasınız.
Ziyaretiniz, ve yorumlarınızda Türkçe Yazım Kuralları'na göstereceğiniz özen için teşekkür ederim!

İçerik hakkında ne düşünüyorsunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi, hissettiklerinizi, alttaki metin kutusuna yorumunuzu -isim, e-posta, varsa web site gibi detayları da belirterek- bırakarak paylaşabilirsiniz (yorumlarınızda bold, italik görünüm ve link vermek için < b>, < i>, < a> gibi bazı HTML etiketlerini de kullanabilirsiniz).

Saygı sınırlarını aşan ifadeler ve spam içerikli olası yorumlara yer vermemek için, bu blog'da yorumlar, onaylandıktan sonra yayımlanır. Yorumunuzu gönderdikten sonra burada eş zamanlı olarak görüntüleyemezseniz, endişelenmeyin, bu sebepledir.

Flynxs altındaki tüm yorumlardan anında haberdar olmak için yorumlara RSS ile abone olmayı unutmayın. (Bknz: RSS nedir?, Feedlerimi Nasıl Yönetirim?)

Olası soru, öneri ve görüşlerinizi bana, isterseniz 'gmail' adresim 'flynxs.blogspot' üzerinden de iletebilirsiniz...